Chùa Hưng Sơn toạ lạc tại Khu Viêm Xá, phường Hoà Long, TP Bắc Ninh, do Đại đức Thích Quảng Hợp trụ trì từ tháng 07/2014.

Chùa Hưng Sơn (Làng Diềm) được xây dựng năm 1683, khuôn viên rộng, kiến trúc gồm có 100 gian, là chùa Hạ của các tăng ni tu học. Hệ thống tượng Phật hoàn chỉnh to đẹp, do thời gian nắng mưa lũ lụt, tượng Phật trôi nổi thất thoát. Thực hiện kế sách tiêu thổ kháng chiến, tất cả cho giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Hòa bình lập lại, nhân dân địa phương không đủ kinh phí để phục chế, trùng tu mà dồn lại còn 5 gian nhà Tam Bảo và 5 gian nhà Tổ.

Tin tức, sự kiện mới
Thời Sự
Xem tất cả
Chùa Hưng Sơn
Xem tất cả
Tu học
Xem tất cả
Phật pháp
Xem tất cả
Giáo dục Đời sống
Xem tất cả
Nghiên cứu
Xem tất cả
Văn hóa
Xem tất cả
Tuổi trẻ
Xem tất cả