Thích Nhất Hạnh giảng về Nghệ thuật thương yêu

Xin chào quý vị!

Dưới đây là bài thuyết giảng vào ngày 20 tháng 9 năm 2011 của thiền sư Thích Nhất Hạnh về chủ đề: “Nghệ thuật thương yêu” tại Tu Viện Lộc Uyển ở Califonia, hướng mở tâm thức, mở cửa trái tim bằng từ bi và trí tuệ của nhà Phật. Nghệ thuật là sự thật về phương thức phản ánh, hiện thực và truyền đạt tư tưởng tình cảm bằng hình tượng, nghệ thuật tạo hình… nhưng phải khôn và khéo, nhờ tu luyện thiền mới có giá trị tình thương yêu cao thượng. Thiền đạo, thiền trà, yêu đời yêu đạo…trong hiện tại tỉnh thức. Nhờ thiền có niệm, có định sinh trí tuệ. Vua Trần Thái Tông nói đi cầu, đi tiểu, đi dạo…tất cả là Phật pháp. Thiền sư đã trích bài “Trăng” của nhà thơ Xuân Diệu rất hay như:

“Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá;

Ánh sáng tuôn đầy các lối đi,

Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ…
Im lìm, không dám nói năng chi.
Bâng khuâng chân tiếc dậm lên vàng,
Tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang, …
Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ,
Lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ.
Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá!
Hai người, nhưng chẳng bớt bơ vơ”…

 Bài giảng dưới đây rất hay bản thân đã nghe thấy hay nên xin đăng lại gửi tới quý độc giả, thính giả có duyên gắng nghe ứng dụng vào cuộc sống để có thiền duyệt (tỉnh thức) lợi ích, luôn khỏe, và hạnh phúc (happy).

Xin cảm ơn, chúc quý vị có nhiều hỷ lạc trong cuộc sống!

Giảng: Thiền sư Thích Nhất Hạnh, đăng Phúc Trí