Ngậm Nước Muối Thoát Cô Vi

 

(Chải Lòng Bên Cuốn Kinh Chùa)

Mỗi hôm ta thắp hương chùa

Cho lòng nhẹ nhõm cho vừa tâm ta

Một số công việc xong nha

Vui lên thư viện khoái là xem kinh

Xung quanh toàn sách với kinh

Nhìn thôi đã thích khỏe kinh nữa là

Đọc thì ta đọc tâm nha

Đọc xong ngẫm nghĩ đi ra đi vào

Gắng xài no đủ tâm nào

Tinh thần khỏe hẳn bệnh nào dám qua

“Kể cả cô vid hôm qua

Xúc miệng nước muối sáng ra vài lần”

Uống nước ấm trước điểm tâm

Khỏe vui lành mạnh việc tâm thiện làm

Phật thì sẵn có trong tâm

Tu thiền niệm Phật thâm tâm buổi đầu

 

Ngóng cha thương mẹ không sầu

Ngày đêm thiền hướng độ đời chúng sinh

Quyết chí học để cho tinh

Hành để cho hợp ý mình ý ai.

18.04.2023

Thư Viện

 

 

Bài viết khác