Niệm Phật cây cối nơi thiền môn

Bài viết này viết về ba vấn đề: Niệm Phật, cây cối điểm tâm, Nơi thiền môn.

 

1. Thật nguy không rõ niệm Phật

*

Người chưa từng sống trong thiền môn

Chưa từng tụng kinh niệm Phật nhất tâm

Chưa từng liễu ngộ sinh tử mới vớ được mấy cuốn sách kinh

Mới đọc lỏm ở đâu mấy bài tạp chí viết sơ hay kỹ càng…

Bậc tổ sư tu thiền hay tịnh hay mật hay vô lượng pháp môn còn chưa mở lời chê bai tông này phái nọ, tu thiền hay tịnh…

Mục đích tất cả các phép tu đều mang lại lợi ích. Nếu phép tu đó là đúng cách.

Niệm Phật là để nhất tâm, có định sinh tuệ.

Chả nhẽ câu: “Nhất cú di đà tội diệt phúc sinh, niệm Phật nhất tâm cơ hội vãng sinh” lại sai hay sao?

Câu chữ còn non, không tu thì như vẹt quá.

Viết thì phải chuẩn, không chuẩn không chê bai, dễ dẫn tới hiểm lầm, viết nhầm, nguy nguy tai hại Phật pháp.

Nam mô  A Di Đà Phật!

20.7.21

QH

*

2. Cây cối chùa ăn cỗ

Chiều nay có giấc cắt ngang

Gặp ba đệ tử nhẹ nhàng nhắc luôn

Thày trò cùng hớt bèo non

Xong rồi đi xuống rẽ ngon Đông Bình

Lái xe đi mỗi một mình

Vừa đi vừa ngó cho tinh quán cần

Cô Luyến bán lân ân cần

Thày ở chùa nào có gần đây không

Bần tăng ở chốn Song Quỳnh

Trời thanh gió mát cây cành điểm tô

thày cần mua nửa bao to

Cây to bón đậm bé thì thoáng tay

Thế thì con cúng thày ngay

Phát tâm như thế lòng thày ngại đây

Cô cười cúng tẹo chùa thày

Thày hoan hỷ giúp con nay vui lòng

Lân lên xe đã ngọn xong

Đại bi thập quý kính cô bán hàng

Ta về niệm Phật thắp nhang

Bón lân cây cảnh sen sang cả vườn

Cây to cây nhỏ cảm ơn

Người xa cúng thí chủ chùa quán tâm

Cây như hiểu ý thì thầm

Vẫn hiên ngang vậy nhất tâm ở chùa.

19.7.2021

QH

*

3. Thật Đà

Gần chục năm này mới biết là

Mờ mờ ảo ảo gấp đôi à

Thiếu tứ mờ thôi bằng vừa vặn

Nhị thất tam không chuẩn thật đà

19.7.2021

QH

 

Đăng: Phúc Trí 

Bài viết khác