Đời Là Chi?

Đời là chi?
*
Đứng đỉnh đống tịnh minh
Tuỳ theo bạn hiểu
Tôi chỉ biết có người hiền
Tuổi chẳng biết bao nhiêu
Khi sinh ra cha mẹ nuôi tới lớn
Mẹ cha dần héo dần về với Tổ tiên
Tôi vô tư tự mình nương của Phật
Chẳng cần học rộng biết nhiều làm chi
Học nhiều rồi cũng để cho về vô ngã yêu thương
Đời như một chiếc bèo nhỏ lênh đênh trên mặt biển
Lúc nhẹ nhàng khi mặt biển tĩnh lặng
Lúc thăng trầm tan tành bằng những bão tố vô thương
Sáng cười tươi, tâm chẳng hề sầu, đêm về kẽo kẹt vài tiếng góp đời vơi


Không yêu đương, thích lắng nghe lời nhẹ nhàng đúng đắn
Ra vào chấp tác cơm đủ no li lai đủ xài ngó chơi điệp văn ngắm ngọc.
Vu Lan là chi?
Là báo hiếu
Đời em là chi? Có phải như cành trúc xanh tươi vươn dài đứng đắn
Đời anh là chi? Có phải như bông sen tinh khiết cuối hè.
Một đầm sen cũng như một rừng trúc
Một bông sen cũng như một cành trúc gọn trái tim hồng thanh tịnh…
Ấy là đời.
26.8.2023
T/g: …

Bài viết khác