Bắc Ninh: Thông Báo Chương Trình Quy Y Tam Bảo năm 2023 Của Chùa Song Quỳnh

Chùa Song Quỳnh
Kính thưa Quý vị!
Trong Kinh Phật dạy:”Nếu có chúng sinh nào muốn dứt trừ các khổ não, hưởng thụ yên vui Niết Bàn, phải thành kính Quy y”. Muốn thoát khỏi bến mê, sinh tử, luân hồi thì phải Quy Y Tam Bảo.
Mấy năm vừa qua dịch covid – 19 hoành hành, nay một số thành viên muốn phát tâm Quy Y làm Phật tử, nương Tâm Bảo tu tập đem lại an lạc, giải thoát…
Bởi thế nhà chùa viết thông báo này tới các vị biết để đăng ký Quy Y Tam Bảo.
*Hết hạn đăng ký: 11h 14/04/2023
* Học lý thuyết: 19h30 ngày 20/04/2023;
*Thời gian Quy Y Tam Bảo chính thức: 14h chiều ngày 22/04/2023 (3/3/ Quý Mão)
*Địa điểm: Chùa Song Quỳnh, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Vậy Quý vị nào muốn Quy Y Tam Bảo hãy ra chùa Song Quỳnh hoặc liên hệ với Ban Tổ Chức đăng ký làm thủ tục:
1. TỶ khiêu Tiến sĩ Thích Quảng Hợp, ĐT: 0912.896.165;
2. Phật tử Lưu Thị Dùng, ĐT: 039 9500131
3. Phật Tử Vũ Thị Vuốt; ĐT: 091 2127766.
Mong mọi người loan tin cho người nhà gần xa biết để kịp thời Quy Y Tam Bảo thành Tân Phật tử VN.
Mọi sự quan tâm giúp đỡ của Quý vị góp phần cho khoá quy Chùa Song Quỳnh thành công cũng là góp phần vào vấn đề hoằng pháp lợi sinh, tốt đời đẹp đạo.
Nam mô thập phương Tam Bảo Chứng Minh!
Nhà chùa xin trân trọng cảm ơn!
TK.TS. Thích Quảng Hợp
Xin Thông báo.

Bài viết khác