Con sợ

 
Con chỉ sợ nơi tâm mình hời hợt
Không đủ lòng Tôn Kính Phật vô biên
Từng ngày qua con đâu dám lãng quên
Vì Kính Phật mong đáp đền ân nghĩa
Con chỉ sợ đường đời nhiều cám dỗ
Con quên lời Sư Phụ đã dạy răn
Từng ngày qua con sám hối ăn năn
Xin Phật độ cho con luôn tỉnh giác
Con chỉ sợ gặp cảnh đời đen bạc
Không đủ lòng để thương khắp chúng sinh
Từng ngày qua con soi xét tâm mình
Xin Phật độ con rộng tình thương mến
Con chỉ sợ nếu thành công tìm đến
Con tự hào mà quên hết công ơn
Của bao người đã vất vả vì con
Xin Phật giữ tấm lòng son khiêm hạ
Con chỉ sợ đường tu nhiều vất vả
Đạo tâm con chẳng sắt đá lâu bền
Thời gian trôi chẳng có việc gì nên
Xin ơn Phật giúp con bền ý chí
Con chỉ sợ sống đời này uổng phí
Gieo nhân lành không bền bỉ mà thôi
Liệu kiếp sau có còn được làm người
Gặp Phật Pháp trong cuộc đời không nữa
Con chỉ sợ nếu lợi danh gõ cửa
Có vững lòng giữ lời hứa sắt son
Phật từ bi xin soi sáng tâm con
Không tham đắm làm héo mòn đạo nghĩa…
Xin tất cả chúng sinh đều thấm thía
Ơn Phật từ hơn trời bể mênh mông
Nguyện muôn đời Tôn Kính Phật hết lòng
Đến mãi mãi.. đến tận cùng tuyệt đối
                                                     (Trích nguồn Long Khả Nam)
Không có mô tả ảnh.
Đăng: Bích Phượng
Bài viết khác