Bóng Chuyền Miền Quan Họ Bắc Ninh – Hải Phòng

Dấu Ấn Một Thời 

***

B1

Làng Diềm có đủ ngũ tâm linh

Miếu Ngọc Đình nghè tự sắc minh

Khách đến dân làng ai chẳng quý

Câu ca điệu lý đã thâm tình

B2

Bốn đội liên minh đã quý đời

Giao lưu chụp ảnh tỏa muôn nơi

Lòng còn luyến luyến tình chủ khách

Khẽ thử câu thi bõ mất chơi

B3

Khách tới hôm qua ngỡ chửa song

Về xa thực cảnh vấn xem chung

Năm giới hương thơm lòng thanh thoát

Ảnh hoa lưu dấu một canh trường

B4

Mấy chục năm nay bạn mấy bè 

Ngồi xong lớp ghế mỗi đường quê 

Mình theo gót Phật tìm chân lý

Bạn ở nơi quê Phật pháp phê.

B5

Khách về hôm qua như vừa song 

Thực cảnh về xa nhưng vẫn mong

Năm giới hương thơm lòng thanh thoát

Vô ưu lóng lánh một canh trường.

B9

Bà già cặm cụi giúp Miền Trung

Chắt nhặt đồng xu gạo thập phương

Nhiệt huyết tâm thành con cháu quý

Sau già Phật thước tới Tây phương

B10

Viên vài diệu pháp gửi cho người

Thuốc quí tâm an tạo phúc đời

Mệt xả thương mình chăm bẵm tốt

Cân bằng tứ đại nở hoa tươi

B11

Đường xa mấy dặm quý lên chơi

Nhiệt tình tâm sự đấu bóng hơi

Chẳng lẽ không quên sai tý tẹo

Mong sao góp ý đẹp chuyền nơi

30.10.20; QH

Đăng PV

Bài viết khác