Gia Bình: Tín Chủ Cúng Cửa Võng Cung Mẫu Chùa Song Quỳnh

Tín chủ ở Song Quỳnh phát tâm cúng cửa võng nhà mẫu chùa Song Quỳnh
***
Hôm nay, lúc 8h30 sáng 14 tháng 06 năm 2021, tín chủ ông Vũ Đình Quảng, ba Hoàng Thị Thư, cùng con cháu là: Vũ Đình Quân, Vũ Thị Hằng, Vũ Thị Huyền, Vũ Thị Hảo, Vũ Thị Toan, Nguyễn Văn Chải, Hoàng Văn Quyết, Nguyễn Trọng Kiêm đại diện gia đình tâm thành cúng dàng 01 cửa võng nhà mẫu chùa Song Quỳnh, chiều dài 3m90. Cửa võng bằng gỗ mít, thợ chuẩn người Nam Định thi công. kinh phí trên 30.000.000 đ (Trên ba mươi triệu đồng). Nhà chùa đã làm lễ Tam Bảo, chư thánh mẫu chứng minh gia hộ gia đình tín chủ mạnh khỏe, bình an, làm ăn may mắn.
Hiện nay cung mẫu vẫn còn thiếu 2 của võng, 2 Đại tự bên Đức Trần Triều và chúa Sơn Trang, 1 khám Tam Tòa Thánh Mẫu.
Nhà chùa hoan nghênh tín chủ đã phát tâm cung tiến, và các tín chủ sẽ phát tâm cúng dàng. Đúng là: “Ăn cũng hết, mặc cũng mòn, phát tâm Tam bảo phúc còn mai sau” là thế ấy.
Vậy, nhà chùa mong các tín chủ, gần xa loan tin phát tâm li lai phát tâm để đồ thờ cung mẫu chùa trang nghiêm, đầy đủ.
Nguyện cầu Phật chứng minh gia hộ quí vị bình an, và may mắn.

Nam mô A di đà Phật, thánh mẫu chứng minh.
Trụ trì chùa Song Quỳnh, Đại đức Thích Quảng Hợp cho biết.

Đăng: Phúc Trí

Bài viết khác