Xuân: Thơ người ở lại

 

Ảnh HT Thích Thanh Sam nguyên phó pháp chủ GHPG Việt Nam                                                

                Niềm Tin Từ Hiếu                                       

Triều đáo sắc vàng tươi tắn thay

Nga cười tươi tốt khắp trời mây

  Thảo thơm danh tiếng bao người biết

Hiếu thuận tình thâm phụ mẫu hay

Tác giả: Phúc Trí, Xuân, 2017                        

Hiếu Tại Tâm          

Đáp nghĩa hồng tươi không cầu danh vọng

Cầu cho sức khoẻ quốc dân an

Hữu duyên thiên lý vạn xuân tươi

Người đời nể trọng tiếng thơm muôn đời..!

                                           TS. Hoàng Anh Tuấn, 2018.

     Trọn Đời

 Trọn đời Thầy dâng cho Phật pháp

 Xá chi danh lợi giữa trần ai

Phúc trí viên dung gương sáng mãi 

Thị phi thế sự gác ngoài tai.

 

           Tác giả: ST; Ảnh chị hai quan họ Diệu Trinh, Bắc Ninh, 2018; Đăng: Văn Thành.

Bài viết khác