Hà Nội: Phân ưu, cầu nguyện giác linh sư cô Thích Nữ Diệu Thông vãng sinh an lạc quốc

Phân ưu sâu sắc tới Gia đình Đại đức Thích Di Sơn. Kính thưa Quý Tăng, ni Phật tử gần xa! Sư cô Thích Nữ Diệu Thông thế danh Nguyễn Thị Suốt sinh năm 1953, vì mến mộ Phật pháp thẩm sâu từ nhiều kiếp, nên kiếp này sư cô đã cho hai con đi tu, đó là: Đại Đức Thích Di Sơn, sư cô Thích Đàm Nhẫn. Duyên đủ Sư cô Thích Nữ Diệu Thông cũng xuất gia năm 2007 làm đệ tử của cố Ni trưởng Hải Triều Âm tỉnh Lâm Đồng, năm 2009 sư cô đã thụ giới, tiến tới thụ giới Bồ Tát do Thiền sư Thích Nhất Hạnh trao truyền giới. Sư cô còn tham vấn học tu ở chùa Ba Vàng thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh. Nhân duyên vừa đủ sư cô Thích Nữ Diệu Thông xin tăng chúng lui về ở chùa Thanh Lương phụ giúp việc Phật tạo điều kiện cho (hiền tử) Đại đức Thích Di Sơn du học bên Trung Quốc. Cuộc đời vốn vô thường, có không, không có, sinh trụ dị diệt, có ai hay, sư cô Thích Nữ Diệu Thông đã liễu lẽ Vô Thường, thấy Phật tâm ta là vốn sẵn, tự tính vốn Không, hết duyên ở cõi Sa Bà, cáo bệnh thuận theo lẽ vô thường viên tịch vào hồi 11h45 phút ngày 15/06 nhuận/ Đinh Dậu (06/08/2017) hưởng thọ 65 tuổi đời, gần 10 tuổi đạo. Chiều nay vào hồi 13h ngày 17/06 nhuận/ Đinh Dậu, tại chùa Thanh Lương thôn Thanh Lương xã Bích Hoà huyện Thanh Oai tp Hà Nội diễn ra lễ tống chung kim quan sư cô Thích Nữ Diệu Thông về miền cực lạc. Chương trình di quan được tổ chức kết hợp giữa Ban trị sự Phật giáo huyện Thanh Oai với nhân dân lãnh đạo địa phương, môn đồ pháp quyến hiếu quyến rất trang trọng, sau khi đọc tiểu sử, cảm tưởng của lãnh đạo địa phương, cảm tưởng đại diện của môn đồ pháp quyến hiếu quyến do Đại đức Thích Di Sơn đại diện cảm tưởng, tự đáy lòng vừa là con ruột vừa là đồng đạo đệ tử của Phật, Đại đức Thích Di Sơn với lòng hiếu thảo với mẹ, phát nguyện gắng tinh tấn tu thật tốt, mong mẹ thảnh thơi sinh về miền cực lạc, không bị sinh – tử khổ đau chi phối. Tiếp theo Thượng toạ Thích Tiến Đạt chủ trì nghi thức lễ khai thị, trì chú tụng kinh Bát Nhã, niệm Phật hồi hướng lễ di kim quan sư cô Thích Nữ Diệu Thông về Đài hoá thân Hoàn Vũ tp Hà Nội làm lễ trà tỳ, xá lợi thu lượm sẽ cung rước về an trí nhập tháp tại khuôn viên chùa Thanh Lương. Chương trình diễn ra hơn 2h đồng hồ tổ chức lễ di quan làm lễ trà tỳ theo nghi thức Phật giáo cho sư cô Thích Nữ Diệu Thông được thành tựu viên mãn. Nguyện cầu mười phương Tam Bảo chứng minh gia hộ giác linh sư cô Thích Nữ Diệu Thông vãng sinh an lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Một số hình ảnh thu được trong buổi lễ:            Tin ảnh: Phúc Trí

Bài viết khác