Phật giáo Huyện Gia Bình tổng kết Phật sự cuối năm 2020

Vào lúc 14h ngày 25/12/2020 Phật giáo huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh tổng kết Phật sự cuối năm 2020 và phương hướng 6 tháng đầu năm 2021.

Về tham dự gồm chư tăng ni toàn huyện Như: TT Thích Thanh Tuân trưởng ban trị sự huyện GB, Thanh Hỗ, Nguyên Bảo, Quảng Hợp, Minh Đạt, Tâm Hương, Đàm Chung, Tâm nguyện, Như Thường….

Phía ban ngành lãnh đạo huyện Gia Bình có ông Nguyễn Khắc Lộc phòng nội vụ huyện Gia Bình, ban an ninh huyện Gia Bình… Chánh thư ký TT Thích Thanh Hỗ dẫn chương trình và báo cáo có chương trình riêng.

Báo cáo như: Đặc điểm tình hình chung, công tác hoằng pháp, công tác an cư kết hạ, công tác giáo dục, công tác xây dựng hàng trăm tỷ, công tác bổ nhiệm, nghi lễ, từ thiện hơn tỷ đồng. Và phương hướng hoạt động Phật sự năm mới 2021.

Tin: Phúc Trí

Bài viết khác