Năm Phật Tử Quy Y tam Bảo Chùa Hưng Sơn (Diềm)

Điều kiện cần & đủ Quy Y Tam Bảo thành Phật tử Giáo hội Phật giáo VN

 • Người có tâm hướng thiện
 • Ham học hỏi (Tam tạng kinh điển và ngoại điển), biết tiếp thu, sửa lỗi
 • May áo đồng phục
 • Chính chư tăng, ni thuộc GHPG VN làm lễ quy y, chứng Điệp
 • Và Một số điều khác như 84 ngàn oai nghi
  Hôm nay (sáng 1/10/ Canh Ty) tại chùa Hưng Sơn Diềm có 5 Phật tử:
 1. Nguyễn Thị Hà 55t Pháp danh Diệu Hạnh,
 2. Lê Thị Minh 66 T Diệu Tâm,
 3. Nguyễn Thị Nhung 40t Diệu Hiền,
 4. Dương Thị Liên 22t Diệu Hoa,
 5. Lê Thị Mận 40 T Diệu Hương
  Thuộc đơn vị (HN – BN – NB) quy y chính thức thành Phật tử VN đã thuộc Chú ngoại ngữ Tiếng Trung, Tiếng Việt và Tiếng Phạn thời Phật.
 6. Đăng Phúc Trí
Bài viết khác