CLB Thơ VN huyện GB tặng thơ Thư Viện Song Quỳnh

Trên trang Facebook của Xuân Hùng viết: “Một vài hình ảnh XH cùng clb thơ VN huyện Gia Bình tặng sách xây dựng thư viện chùa thôn Song Quỳnh nhân dịp lễ giáng sinh 25/12/2020”.

Hôm trước nhà Thơ Nguyễn Xuân Hùng đã tặng riêng nhà chùa mấy cuốn. Hôm nay cùng đại diện CLB thơ Việt Nam huyện Gia Bình tới tặng Thư Viện Song Quỳnh hơn 200 cuốn sách gồm cả thơ văn và Sách giáo khoa cấp 1-2-3 thật ý nghĩa.
Nhà chùa vui viết lên trang cá nhân qua sự tặng nhận sách rằng: “Tặng Thơ
*
Các bác thi thơ quả nhiệt tình
Vui mừng khấn khởi đáo Song Quỳnh
Lên tầng tặng sách thơ nhiều quyển
Chụp tấm hình xong đã cả mình”. SQ, 25.12.20; QH.
Nếu tặng chiếc kẹo đã quý Song tặng (cúng) sách lại càng quý hơn. Tri thức góp duyên sinh ra nhân tài, dân giầu nước mạnh, văn hoá đọc lan tỏa phù hợp công nghiệp 4.0 hơn.

Thay mặt Thư viện chùa Song Quỳnh trân trọng cảm ơn CLB thơ VN huyện Gia Bình đã và tiếp tục xây Thư Viên Song Quỳnh lớn mạnh góp phần xây dựng dân, thôn, xã huyện, tỉnh, đất nước ổn định, phát triển bền vững.

Nhân dịp Xuân 2020 sắp qua, Xuân 2021 sắp tới nhà chùa chúc quý vị, CLB thơ VN huyện Gia Bình bình an, hạnh phúc, năm mới nhiều thành công mới, sở nguyện tòng tâm.

Nam mô hoan hỷ tạng tác đại chứng minh!
Đăng tin: Phúc Trí

Bài viết khác