Thơ: Chung Tay Dựng Nhà

Chung Tay Dựng Nhà

Kính tặng Đại Đức TS Thích Quảng Hợp chùa Song Quỳnh nhân ngày dựng nhà thờ Tổ 24/3/2018(nhằm 08/2/Mậu Tuất)

 Đầu xuân thày chùa Song Quỳnh

Cùng dân xây dựng công trình thứ ba

Bà con Phật tử gần xa

Đến các doanh nghiệp gần ta đều mừng

Dân làng khí thế tưng bừng

Dựng lên đã thấy đều ưng gật đầu

Số tiền phát động chưa lâu

 .

Đã trên trăm triệu ban đầu mới ghi

Hàng ngày công việc thực thi

Điểm nào chưa được ta thì sửa ngay

Nhẹ nhàng mà lại rất hay

Hai đội nề mộc chung tay kết đoàn

Dựng nhà mở tiệc liên hoan

Hãy nâng ly chúc muôn vàn li may

Chúc mừng ngày đẹp hôm nay

Trạm ly cùng chúc không say không về

 

Tác giả: Hoàng Công Quyết tổ thơ thôn Song Quỳnh thị trấn Gia Bình, Bắc Ninh, SĐT:0965.378.496.