Thơ Hội Thảo văn học Phật giáo VN 2000 năm

Bài 1: Đề Thơ Ở Cuối

*

Hội vui tập hợp mọi người

Thảo luận minh bạch cho đời vui tươi

Văn chương xưa sáng ở người

Học hay hành tốt người người tiếp duyên

Phật là giác tỏ mọi duyên

Giáo đời người hãy theo duyên làm lành

Việt là siêu tốt long lanh

Nam là mát mẻ gợi thành nước ta

Hai phương đồng sức lòng ta

Không làm điều ác, ý ta thanh bình

Không tham, không chấp, không minh

Không tà, tâm chính, thiền tinh độ đời

Năm trăm năm trước duyên thời

Vấn an học hỏi mọi nơi sum vầy

Đề mong tất cả đủ xây

Tư duy thị nghiệp ấp đầy ấm no

Liệu là các thứ làm kho

Danh tên để gọi để cho rõ ràng

Mục lục theo thứ tự hàng

Tác thành tác phẩm không màng cướp danh

Phẩm là ba thứ hợp thành

Phiên ra để rõ hiểu thành hợp nhau

Dịch sang ý tỏ nhiệm màu

Nghiên tầm trợ giúp đâu đâu cũng cần

Cứu xem hợp rõ duyên phần

Tại nơi từng có tri ân muôn đời

Thành chắc bảo vệ khắp nơi

Phố chợ sạch sẽ tâm thời khai hoa

Hồ họ mong dân thuận hoà

Chí là đoàn kết nên bàn văn chương

Minh tường hiểu rõ thập phương

HTVH Phật Giáo VN 2000 Năm VDTLDMTPP DNCTTPHCM.

(Hội thảo Văn học như gương sáng bừng)

13.1.24

QH

Bài 2: Lưu Luyến Sài Gòn Ơi
(Tấm lòng lưu luyến sau Hội thảo VHPG VN 2000 năm tại Học Viện PG VN Tại TP. HCM cơ sở 1)
*
Nếu
như Xuân Hùng viết:
“Tối nay thầy Hợp về rồi
Các danh thủ rảnh ra chơi ván cờ……”
Thì QH bỗng rằng:
Sài Gòn nay mời thày cơ
Tham gia thảo luận say thơ lùi cờ
Bắc giờ chắc lạnh như tờ
Nam giờ nóng tựa như trưa mùa hè
Lắng nghe thảo luận chuyên đề
Văn học Phật giáo nghe mê lòng người
Tỏ tâm duyên khởi người ơi
Lầu cao Vạn Hạnh mỉm cười sen xanh
Dáng chùa Vạn Hạnh long lanh
Như chùa Quán Sứ ở nơi đô thành
Mái đao, rồng lượn thanh thanh
Âm dương ngói cổ lợp vô rành rành
Sớm chiêu chiều mợ kinh rành
Tâm thành thiền pháp rõ rành trùng dương
Ước mong tất cả mười phương
Từ bi hỉ xả thanh lương nơi đời
Sáng mai lễ Phật tạm rời
Sài Gòn xuân mới xuân thời thêm xuân./.
KS Anh Tuấn 3. 12.1.2024
T/g: Quảng Hợp.

Đăng: Phúc Trí

Một số ảnh ghi nhận từ Hội Hội Thảo lần này: 

Bài viết khác