Xin cảm ơn và tạm dừng cúng cây Chùa Song Quỳnh

(Bài &ảnh: Các Phật Tử Song Quỳnh)

Sáng nay ngày 20/10/2023, nhà chùa Song Quỳnh thị trấn Gia Bình viết bài thơ giáo hoá các thí chủ cúng cây. Các thí chủ đã phát tâm công Đức li lai vào việc mua cây và lân bón cây. Cả thẩy được 11 loại cây, tương đương 43 cây các loại. Như: cây cau, cóc, chanh, nhãn, Hồng xiêm, tre trúc, mộc hương, na thái, sấu, sung. 
Mục đích trồng cây cho đẹp cảnh chùa, không khí trong lành, góp phần sức khoẻ, tinh thần con người thêm sức sống, tiến lên hướng tới ước mơ tươi sáng, học Phật tử Phật giác ngộ, giải thoát.

Một Phần trồng cây mùa nào thứ ấy cúng Phật, chúng ta thụ hưởng.

Danh sách các thí chủ cúng cây như: Thí chủ Nam Phong (đúc đồng Đại Bái) cúng 33 cây; Thí chủ Phương Đô làng Diềm cúng 8 cây, Thí chủ Nguyễn Hậu giáo viên trường mầm non p. Hoà Long cúng 1 cây , thí chủ Lâm Tuyền làng Diềm cúng 1 cây. Các vị không những phát tâm tịnh tài mà còn cho người ra trồng làm phước như: anh em Nam Phong, Phật tử Dùng, Phật tử Mỹ, Phật tử Chuyên, Trần Quân, và một số Phật tử khác nữa.

Đơn vị cung cấp cây trồng: Nhà Vườn Dung Thắm – huyện Lương Tài.
Nhân dịp này, nhà chùa cầu Phật gia hộ quý vị và gia đình bình an, làm ăn may mắn, con cháu hiếu thảo, phúc Lộc miên trường.

Đồng thời cũng xin dừng nhận cây. Khi nào cần cúng cây nhà chùa giáo hoá sau.

Xin cảm ơn quý vị!

Nam mô công Đức lâm Bồ tát chứng minh.

Chùa Song Quỳnh kính yết!

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận trong khi trồng cây:

Bài viết khác