Hải Phòng: Chùa Hồi Long Giáo Hoá Tạc Tượng Thích Ca

Giáo Hoá tạc Tượng Phật Thích Ca Chùa Hồi Long (trên núi) xã Minh Tân huyện Thuỷ Nguyên TP Hải Phòng
*


Kinh Hoa Nghiêm tối cao nhà Phật nói:
“Lòng tin là bước đầu của đạo, và mẹ của tất cả công đức”.
Kinh Nhân Quả nói: “1. Đời nay làm quan do nhân gì?

Kiếp trước vàng ròng thếp tượng Phật

Đời nay hưởng phước bởi nhân xưa

Đai vàng, áo tía, cầu nơi Phật.

Vàng trang nghiêm Phật, trang nghiêm mình.

Làm đẹp Như Lai, đẹp từ thân.

Đừng bảo làm quan là chuyện dễ,

Không tu phước ấy đến từ đâu?”…
Dân ta thường có câu:
“Làm chùa, Tô tượng, đúc chuông
Ba công Đức ấy thập phương nên làm”…
Bởi thế Thầy Thích Diệu Thuỳ trụ trì làm việc tạc tượng Phật Thích Ca của Chùa Hồi Long quê xã Minh Tân huyện Thuỷ Nguyên TP Hoa Phượng Đỏ ( Hải phòng) là rất cần thiết, cấp bách. Vậy Nhà chùa soạn lời này gửi tới các nhà hảo tâm, trước là hỏi thăm sau là giáo hoá mọi người phát tâm công Đức li lai tạc tượng Phật Thích Ca, làm việc lành tâm sẽ an, muôn việc thành…
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật chứng minh!
Dưới là lời Giáo Hoá của Ngài trụ trì Chùa Hồi Long.

HƯỚNG TỚI NGÀY ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2023
CHÙA ĐÔNG, XÃ MINH TÂN, THỦY NGUYÊN, HP.
THÔNG BÁO TẠC TƯỢNG PHẬT
CÁC BẠN GÓP CÔNG TÙY DUYÊN
TẠC TƯỢNG PHẬT THÍCH CA.
Kính gửi các nhà hảo tâm
CHÀO MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN
CHÙA ĐÔNG TẠC TƯỢNG PHẬT
Pho Tượng Phật Thích Ca
Cao 2m4, bằng đá.
Chi phí tạc 140 triệu.
ĐỂ TRƯỚC CỬA CHÍNH ĐIỆN
MỌI NGƯỜI HOAN HỶ PHÁT TÂM
Mỗi người một chút góp công cùng tạc tượng nhé.
Dự kiến sẽ thỉnh tượng về chùa vào dịp lễ Phật Đản 2023.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
👉Quý vị có thể đến chùa Hồi Long (Đông) để GỬI phát tâm
Hoặc theo Họ tên và số TK nhà chùa Trụ trì chùa Đông: Trần Thị Thơm (Thích Diệu Thuỳ), TK: 2105.205.180.899, NH : AGRIBANK.

Nhà chùa cầu Phật gia hộ Quý vị mạnh khỏe, bình an, mọi sự cát tường như ý.

Nam mô Thập phương Phật chứng minh quý vị.
Trân trọng!
T/g: Tự;

Ảnh: Chùa Hồi Long cũng cấp dưới

Cổng cổ Chùa Hồi Long (Đông) cổ lối lên Chùa nơi đặt vị trí Tượng Thích Ca tới

Bản Hợp đồng giữa Ngài trụ trì chùa Hồi Long với bên thợ tạc tượng Phật Thích Ca, 2023

Bài viết khác