Niềm Vui Thăm Tượng Mẫu Thích Ca Niết Bàn

***

Với tấm lòng hoan hỷ

Tỷ khiêu thích Quảng Trường

Trụ trì Chùa Bạch Xá

Trên đất tỉnh Hà Nam

Một ngôi chùa cổ kính

Tên cổ Phù Lưu Tự

Ngôi chùa đất cũng rộng

Chính quyền, dân đoàn kết

Tỷ khiêu Thích Quảng Trường

Quán chiếu già lam cổ

Cần quy hoạch quy mô

Gần đây đã đúc chuông

Để chiều chiều thỉnh nguyện

Các vong linh siêu thoát

Tỷ khiêu thương chúng sinh

Sẽ giáo hoá dần dần

Đúc Đức Phật Niết Bàn

Sau là Phật sơ sinh

Rồi kế đến thành đạo

Các công trình khác nữa

Ắt hoàn thiện ngôi chùa

Chẳng hạn như chiều nay

Ngày hai tư tháng sáu

Âm lịch không hai ba

Tỷ khiêu thỉnh Sư Phụ

Cùng Minh Đức, Quảng Hợp

Với thiện nam Phan Hồng

Cùng với Cao Hồng Hải

ông Mốt nguyên cán bộ

Ông Chắc đương trưởng khu

Chú Mười con ông Mốt

Chú Hiệu phụ Phù Lưu

Tất cả trên hai xe

Đoàn kết về Nam Định

Tới công Ty Đúc Đồng

Với biệt hiệu Nam Thiên

Nghệ nhân Phan Trọng Điền

Cùng toàn thể anh em

Trong công ty nhiệt tình

Đã hoan hỷ tiếp đón

Cùng nhau bài biện lễ

Thỉnh chư Tăng đại chúng

Lễ Tam Bảo mười phương

Tụng đại bi thập chú

Nhiễu Phật niệm Thích Ca

Ba vòng theo chiều thuận

Thấy trời cao gió mát

Không khí thật trong lành

Hướng mặt trời đang lặn

Vầng hào quang chiếu sáng

Như chư Phật hộ niệm

Công việc đại sự lớn

Trước là cầu quốc thái

Bá tính đều bình an

Hôm nay tăng chú nguyện

Để việc tạo tượng mẫu

Hoàn thiện về kết cấu

Phật Niết Bàn như xưa

Một khi mẫu hoàn thành

Theo Tỷ khiêu Quảng Trường

Chủ trì việc đúc tượng

Hoằng pháp và giáo hoá

Để những ai có tâm

Quan tâm việc làm phúc

Để tâm chút li lai

Cùng đóng bè tập phúc

Đúng tháng mười năm này

Vừa giỗ Tổ, Đúc Tượng

Đúc tượng Phật Niết Bàn

Như trong kinh Phật dạy

Làm chùa hay đúc chuông

Đúc tượng công đệ nhất

Ai tham gia Phật sự

Tâm an lòng hoan hỷ

Dễ quán pháp duyên sinh

Tâm chân thật là Phật

Việc thăm tượng nhiễu Phật

Chuyến đi đầy ý nghĩa

Không thể quên Quảng Thịnh

Em ở nhà trông chùa

Đi lễ thay Sư Phụ

Cũng là để tâm đi

Tham gia việc nhiễu Phật

Tất cả cùng nhất tâm

Cầu nguyện để bản tự

Chùa Phù Lưu ngày tới

Tượng pháp thành hưng long

Thiền lâm như ngọc quý

Giữa một khu công nghiệp

Tráng lệ nơi Sa Bà

Du khách về thăm quan

Nghe chuông ngân giải thoát

Chủ khách hiện Thiên Chân.

10.8.2023; Ảnh: Huy Quảng; Bài: QH.

Lưu ý: Phật tử hay thí chủ nào phát tâm công đức tạc tượng đồng Thích Ca Nhập Niết Bàn Chùa Bạch Xá tỉnh Hà Nam xin liên hệ trực tiếp qua trụ trì Tỷ khiêu Thích Quảng Trường số điện thoại: 090 4819898.

 

 

 

 

 

Bài viết khác