Chùa Hưng Sơn – Chùa Song Quỳnh tỉnh Bắc Ninh Thông Báo Lễ Phật Đản PL.2567

– DL: 2023
1. Chùa Hưng Sơn sẽ Tổ chức Lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch: 2023 như sau:
*Nội dung: Kính mừng Đại lễ Phật đản – PL. 2567
*Thời gian: 8h30’ thứ 7 ngày 09/04/ Quý Mão (Nhằm: 27/05/2023)
*Địa điểm: Chính Điện Chùa Hưng Sơn, khu Viêm Xá, phường Hoà Long, TP Bắc Ninh.

(Chính điện chùa Hưng Sơn TP BN)
Nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hoà bình.
Có chương trình riêng theo sự hướng dẫn của Giáo hội Phật giáo VN.

2. Chùa Song Quỳnh sẽ Tổ chức Lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch: 2023 như sau:
*Nội dung: Kính mừng Đại lễ Phật đản – PL. 2567
*Thời gian: 8h30’ ngày 15/04/ Quý Mão (Nhằm: 02/06/2023)
*Địa điểm: Chính Điện tầng 2 Chùa Song Quỳnh, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh.

(Chùa Song Quỳnh)
Chương trình Kính mừng Đại lễ Phật đản – PL. 2567 – DL.2023 của 02 chùa năm nay, với tinh thần: “Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội”, Nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc.
Vậy Nhà chùa Thông Báo tới Quý vị Phật tử được biết, hoan hỷ hướng tâm về tham dự hưởng niềm vui kính mừng Phật đản năm 2023 ý nghĩa, bình an, may mắn trọn vẹn, hanh thông.
Thông báo này thay cho giấy mời Quý vị tới dự Phật đản 2 chùa trên.

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứng minh.
Tỷ khiêu. Thích Quảng Hợp xin thông báo.

Bài viết khác