Lễ Phật làm vườn

Làm Cỏ Vườn Chùa!                              Cỏ vườn sạch sẽ phong quang. Trồi non vươn đón nắng vàng đẹp thay; Tình thương như được đong đầy; Vườn cây ong, bướm từng bầy tìm hoa; Chuông chùa bay bổng ngân nga; Hãy mong tỉnh thức để mà tiến tu./. Tác giả Diệu Trinh.  Nhất Tâm Lễ Phật. Dặm đường xa, con đến với cõi Phật Hưng Sơn. Thỉnh nébn hương thơm ngôi tượng Phật mới A di đà. Một lòng kính dâng tấm chân tình người con hướng về Phật. Hô thần nhập tượng, Cầu phúc bình an. Cho vạn sự hanh thông, cho muôn đời tươi tốt. Tác giả: TS.Hoàng Anh Tuấn

Bài viết khác