Đạo học và thi cử

(PGVN) Học và ôn, kiểm tra cho thấu đáo/Kiến thức này cho bạn, chứ cho ai?/Văn tư tu, làm sao cho tỏ đạo/Đâu dễ duôi, cần bền chí miệt mài.

Tăng ni sinh – trong một kỳ thi

Nếu bạn hỏi: học đạo sao thi cử?
Học đạo sao còn phải bị kiểm tra?
Sao hành hạ thuộc từng câu từng chữ?
Thầy từ bi xin buông nhẹ, thứ tha.
Nếu bạn nghĩ xuất gia nay dễ dãi
Bạn nhìn xem họ bó gối, gãi đầu
Khi xuất gia, mọi tăng ni đều phải
Học và Tu, nào có phải chơi đâu?
Nếu bạn nói: Tu cần chi Học vị?
Tu cần chi qua trường lớp cho nhiều?
Nhưng người tu cần nên huấn luyện kỹ
Nếu lơ mơ thì lợi ích bao nhiêu?
Nếu bạn trách giảng viên sao khó chịu
Ra bài nhiều, ôn học thức thâu đêm
Khi làm thầy, một mai kia, bạn hiểu
Phương tiện nào cho đệ tử tiến thân.
Có từ bi phải đi đôi trí tuệ
Giáo bất nghiêm sư chi đọa – rành rành
Dễ dãi quá khiến học trò sinh tệ
Vậy làm sao cho đạo pháp xương minh?
Học và ôn, kiểm tra cho thấu đáo
Kiến thức này cho bạn, chứ cho ai?
Văn tư tu, làm sao cho tỏ đạo
Đâu dễ duôi, cần bền chí miệt mài.
Khi họ muốn làm kỹ sư, bác sĩ
Bao công phu tích tụ tháng năm ròng
Muốn giác ngộ, vượt luân hồi sinh tử
Đâu thể nào dễ dãi chút là xong?
Bạn nhìn thấy bao giảng sư học viện
Đều trải qua trường lớp, học và thi
Vì đại nguyện hãy dốc mình tinh tiến
Bạn viết nên những câu chuyện thần kỳ.
Có mài giũa thì ngọc kia mới sáng
Tôi luyện nhiều, thép cứng cáp tuyệt vời
Bao thử thách, hãy vươn lên, đừng nản
Qua mùa đông, hoa khoe sắc thắm tươi.
Khổ Hạnh Lâm còn nêu gương đức Phật
Bao Tổ sư thân mạng chẳng xá gì
Thà chịu đổ mồ hồi trong học tập
Còn hơn là rơi lệ giữa phòng thi.
Thích Đồng Trí
Bài viết khác