PHÚC ĐỨC NGƯỜI DÂNG

HOA TIẾU KHUYA

Khuya về mở máy làm công việc

Hoa  ly, Thiên Biểu tiếu trên bàn

Làm mình vui thú đàm sâu sắc

Công việc nhanh thành quả bình an

04.11.2021

 

CÚNG BÁT

Nhạc thiền du dương nhập định sâu

Tâm thành cúng bát quả thêm đầy

Công tu lưu dấu trời tươi nhuận

Phúc ngợp tam thiên rạng đất trời

04.11.2021

Quảng Hợp

 

Bài viết khác