Ngũ giới Phật tử nên biết

Ngũ giới là năm điều Phật dạy các Phật tử nên biết, không nên phạm. Nhỡ có làm thì cần xin lỗi, sám hối nghiệp chướng mới tiêu trừ. 
Sau đây là video bài dạy về năm giới để được an vui, hạnh phúc, giác ngộ, góp phần Phật pháp cửu trụ.

Đăng Phúc Trí

 

Bài viết khác