Trưa hè

Trưa hè ve cũng lặng lẽ không

Gió dừng nắng giữ từng gang tấc

Tâm tính ai hiền cong lưu luyến

Bỗng đâu sóng bật mát nơi lòng

Tác giả: Quảng Hợp

 

 

 

Bài viết khác