Phương pháp tọa Thiền an vui, 2020

Phương pháp tọa Thiền an vui của Đại Đức Thích Quảng Hợp hướng dẫn nhằm an định tâm, sinh trí tuệ. Thân tâm khỏe mạnh, tăng từ bi, góp phần chống cô vid -19 tốt. 
theo dõi bài giảng hướng dẫn tọa Thiền an vui link dưới: 
https://youtu.be/o35Mvn8Rk9Y

Đăng: Văn Thành

 

Bài viết khác