Bắc Ninh: Phật Tử Chùa Hưng Sơn Phát Quà Bệnh Nhân tháng 2 nhuận

Phật Tử Chùa Hưng Sơn Đến Hẹn Lại Lên Làm Từ Thiện mùng 3 tháng 2 nhuận 2023

(Bánh khúc – sữa, thương người đời)

*

Phật dạy ta làm lành

Tử con thế làm theo

Chùa Diềm thanh tịnh tốt

Hưng vượng thiện vẫn gieo

Sơn Kim Lĩnh tột bậc

Khu Viêm Trang thuở nào

Viêm gốc câu quan họ

Xá nơi thờ Vua Bà

Phường thất khu ổn định

Hoà thuận thân tâm ta

Long trong không phải chỉnh

Thành quách tựa vườn hoa

Phố phường thơ mộng lắm

Bắc hà thêu gấm hoa

Ninh an chủ khách thắm

Làm việc lành gương sang

Bánh bằng rau duyên thứ

Khúc chính là trung tâm

Sữa mát tươi pháp diệu

Từ bi không điểm dừng

Thiện tâm thật là Phật

Khoa đủ an tưng bừng

Ung không tướng thanh tịnh

Bướu có dùng bánh an

Bệnh không nên sợ hãi

Viện chữa cả thân – tâm

Đa bệnh đa thuốc trị

Khoa đủ an tưng bừng

Tỉnh lị không vấn vương

Bắc Ninh tâm linh ấy

Ninh an trong lòng người

Mọi vật thiêng liêng vậy

Người tôn đạo đẹp rồi

Có thì năng làm thiện

Thể tinh khôi sáng ngời

Cùng nhau trên pháp hiển

Góp tâm từ vị tha

Công mình làm mình hưởng

Làm đẹp dâng cho đời

Thiện duyên ta đồng hướng

Tốt đẹp đời bao la./.

24.3.23;

T.V.T;

Ảnh: ĐAT – TQN

Thí chủ phát tâm li lai ủng hộ từ thiện: Họ tên và STK: Nguyễn Thị Phương, 0821000101385, NHTMCP Ngoại Thương.
Hoặc ra chùa Hưng Sơn phát tâm.

Một số ảnh ghi trong buổi phát quà tại Khoa Ung Bướu Viện ĐK tỉnh Bắc Ninh

 


Bài viết khác