CHƯƠNG TRÌNH, DANH SÁCH QUY Y TAM BẢO CHÙA HƯNG SƠN,2021

CHƯƠNG TRÌNH QUY Y TAM BẢO CHÙA HƯNG SƠN, DL: 2021, PL: 2565

(TUYỂN PHẬT TRƯỜNG)

Các Thí sinh Quy Y Tam Bảo tập trung tại chùa Hưng Sơn Khu Viêm Xá (làng Diềm) lúc: 14h ngày 29/10/2021 (24/09/Tân Sửu) để làm thủ tục vào chính điện thi.

(Các Thí sinh chú ý tuân thủ phòng dịch covid -19 theo 5k của Bộ Y Tế Việt Nam)

  • 14h10′: Thí sinh nhận đề thi 
  • 14h10′: Thí sinh làm bài thi trắc nghiệm phần lý thuyết giáo lý Phật pháp (Đề thi gồm 20 câu (mỗi câu 1 điểm)/20 phút)
  • 14h30′: Thu bài thi trắc nghiệm
  • 14h35′: Thí sinh thi thực hành khóa Lễ Tụng Kinh Phổ Môn cầu an (10 điểm)
  • 14h55′: Thông báo kết quả thi trắc nghiệm và thực hành khóa lễ
  • 15h05′: Nghi thức truyền Tam Quy
  • 15h30′: Nghi thức Cấp Điệp Quy Y Tam Bảo tới thí sinh thành Phật tử chính thức.
  • 15h45′: Cảm tạ, chụp hình lưu niệm.
  • 16h00′: Hoàn tất.

 

………………………………….

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN QUY Y TAM BẢO CHÙA HƯNG SƠN NĂM 2021

I.DANH SÁCH THÀNH VIÊN SINH NĂM 1972

STT

HỌ VÀ TÊN

PHÁP DANH

NĂM SINH

CAO, CÂN NẶNG

ĐỊA CHỈ

1

NGUYỄN THỊ YẾN

DIỆU DUNG

1972

 

Khu Viêm Xá

2

NGUYỄN THỊ HẠNH

DIỆU BẢO

1972

 

 

3

NGUYỄN THỊ THƠM

DIỆU THÙY

1972

 

 

4

PHAN THỊ ĐOAN TRANG

DIỆU NGHIÊM

1972

 

 

5

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

DIỆU PHƯỢNG

1972

 

 

6

NGUYỄN THỊ XÂY

DIỆU THÀNH

1972

 

 

7

NGÔ THỊ BẨY

DIỆU CHÍNH

1972

 

 

8

NGUYỄN THỊ DIỆP

DIỆU VIÊN

1972

 

 

 

9

NGUYỄN THỊ HOA

DIỆU LAN

1972

 

 

 

10

TRỊNH THỊ THÚY HẠNH

DIỆU TÂM

1972

 

 

 

11

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

DIỆU HUÊ

1972

 

 

 

12

NGUYỄN THỊ HIỆP

DIỆU NGHIỆP

1972

 

 

 

13

NGUYỄN THỊ NHÀN

DIỆU NHÃ

1972

 

 

 

14

NGUYỄN THỊ TOAN

DIỆU TÍNH

1972

 

 

 

15

NGÔ THỊ THU

DIỆU ĐỊNH

1972

 

 

16

NGUYỄN THỊ SINH

DIỆU MỸ

1972

 

 

17

NGUYỄN THỊ XOAN

DIỆU AN

1972

 

 

18

ĐẶNG THỊ SÁNG

DIỆU ĐỨC

1972

 

 

19

BÙI THỊ TÁM

DIỆU HÒA

1972

 

 

20

NGUYỄN THỊ HIẾU

DIỆU TĨNH

28/11/1972

 

 

21

NGUYỄN THỊ HUỀ

DIỆU THUẬN

2/2/1972

 

 

 

II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN SINH NĂM 1973 

STT

HỌ VÀ TÊN

PHÁP DANH

SINH NĂM

CAO, CÂN NẶG

ĐỊA CHỈ

1

NGÔ THỊ HIỆP

DIỆU KHIÊM

1973

 

Khu Viêm Xá

2

NGUYỄN THỊ LAM

DIỆU LÂM

1973

 

 

3

LÊ THỊ HỒNG THANH

DIỆU TUỆ

1973

 

 

4

NGUYÊN THỊ PHƯƠNG

DIỆU VÂN

1973

 

 

5

NGUYỄN THỊ OANH

DIỆU ANH

1973

 

 

6

NGUYỄN THỊ THANH

DIỆU NGUYỆT

1973

 

 

7

NGUYỄN THỊ THƠM

DIỆU HẢO

1973

 

 

8

NGUYỄN THỊ NẾP

DIỆU TỊNH

1973

 

 

9

NGUYỄN THỊ KHOA

DIỆU CHÍNH

1973

 

 

10

NGUYỄN THỊ CHÍN

DIỆU ĐIỂM

1973

 

 

11

NGUYỄN THỊ BỘ

DIỆU HÀ

1973

 

 

12

TRẦN THỊ HIÊN

DIỆU HIỀN

1973

 

 

13

NGUYỄN THỊ LƯU

DIỆU NGỌC

1973

 

 

14

NGUYỄN THỊ NHÀN

DIỆU PHÚC

1973

 

 

15

LÊ THỊ THU

DIỆU HOÀI

1973

 

 

16

NGUYỄN THỊ KHUÊ

DIỆU HUỆ

1973

 

 

17

NGUYỄN THỊ KIM ANH

Đã quy

1973

 

 

18

NGUYỄN THỊ HÀ

DIỆU HẢI

1973

 

 

19

NGUYỄN THỊ HỢP

DIỆU VI

1973

 

 

20

TRẦN THỊ NGUYỆT TRINH

DIỆU THỊNH

1973

 

 

21

NGUYỄN THỊ HUỆ

DIỆU HUẾ

1973

 

 

22

NGÔ THỊ KHUYÊN

DIỆU DUYÊN

1973

 

 

23

NGUYỄN THỊ VÂN

DIỆU VĂN

1973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN SINH NĂM KHÁC

1

TRỊNH THỊ HỒNG

DIỆU HOA

1984

1m50; 49 kg

ĐỘI 5;

2

NGUYỄN THÙY DƯƠNG

DIỆU HOAN

2007

1m45; 44 kg

ĐỘI 5

3

NGUYỄN MINH QUANG

PHÚC VƯỢNG

27/01/2010

 

ĐỘI 5                 

 

 

 

 

 

 

BAN TỔ CHỨC

Bài viết khác