Chiêu tập đề thơ về Mùa Vu Lan Báo Hiếu 2021


Chương trình viết thơ theo chủ đề: “Chùm Thơ Về Mùa Vu Lan Báo Hiếu năm 2021”

***

Đề thơ về Vu Lan

“Sự kiện Vu Lan đã sắp về

Chúng mình họa lại mấy vần đê

Xua đi dịch bệnh con cô vid

Để đến Vu Lan sáng ngợp đề”

Kính thưa các thiện trí thức, Phật tử gần xa.

Nhân mùa Vu lan báo hiếu tháng 7/ Tân Sửu đương về, con tim báo hiếu lại nhớ ghi.

Ban biên tập phaphoc.com dự kiến đăng “Chùm thơ về Mùa Vu Lan Báo Hiếu 2021” vào ngày 12/8/2021

Ban biên tập kính mời Quý vị hoan hỷ, sáng tác Thơ như sắp đường đẹp cho hiện tại, để góp phần làm Phật sự, thế sự báo Phật ân đức, gia tiên tiền tổ nhiều đời, theo gương Hiếu hạnh Mục Kiền Liên, góp phần đẩy lui dịch bệnh, quốc thái dân an.

Bài viết theo bố cục thống nhất kết cấu sau:

*Tên bài > Nội dung toàn bài thơ> Tên tác giả, ngày tháng năm viết thơ > Địa chỉ Tác giả.

*Tác giả thơ chịu tránh nhiệm nội dung bài viết của mình.

  • Thời gian: nhận bài từ hôm nay 2/8/ đến 8/8/2021;
  • Các bài gửi về địa chỉ Mail: Thichquanghop@gmail.com; ĐT khi cần trao đổi: Trần Thành Đt: 0912.896.165;
  • Từ 9-11/8/2021 Biên tập
  • Ngày 12/8/2021 đăng bài.
  • Vậy Ban biên tập phaphoc.com thông báo Tới các Nhà thơ, Phật tử cùng cộng tác để chùm thơ về Vu Lan ra đúng tiến độ, góp phần Phật sự thế sự thành tựu viên mãn. Chương trình thông báo này thay cho Giấy mời.
  • Trân trọng!
  • Hưng Sơn, 2.08.2021;
  • Tỷ khiêu Thích Quảng Hợp kính báo

Bài viết khác