Chiều trong mùa dịch

Đường về xa tí tắp

Một con bướm lượn qua

Bậu trên hoa nhài nhỏ

Phơi bầy sự bình an

Đây mấy cô thùy mị

Nâng nước cam lồ dần

Quất đào lan dâu ý

Mát mẻ chiều hương qua

Đoàn quân ve dệt thảm

Mua hết nắng hè oi

Cảnh xuân mát ập tới

Một thân người cách trở

Phân thân nơi niệm thiền

Nhân mộc cùng đồng điệu

Thông cảm mùa cô vi

Thủ thỉ ghi đốm hoa

Hương bay khắp mọi miền

Tâm người hơn thế đó

Một ráng đẹp điềm viên

T/g: Quảng Hợp

 

 

 

Bài viết khác