Một Thời Lên Lớp

(Tặng Quý Thầy Học Tăng- Trung cấp Phật giáo tỉnh Bắc Ninh năm 2015)

Một ngày ta nhớ một thời

Có duyên lên lớp với kinh lời vàng

Trung cấp Phật giáo Bắc Ninh

Đặt trong Đại Thành Thiền Tự thiêng liêng

Nhớ vào buổi sáng ngày lành

Tháng lành năm hai không mười lăm

Mình lên đứng lớp tự nhiên

Cùng toàn cả lớp nhất tâm gia trì

Ba lần an tọa trang nghiêm

Lý do chính rồi vào chuyên môn

Kinh pháp Cú – là lời vàng

423 câu kệ dễ dàng học theo

Triển khai cơ bản ôn liền

Thảo luận theo nhóm đăng tin vui mừng

Giờ này các Thầy nơi nao

Ngồi trên học viện trụ nơi tràng nào

 

Ước mong chư Phật gia trì

Thầy nào cũng khỏe đạo vàng sáng trưng

Làm Phật sự sẽ hanh thông

Cầu chi được thế Tính Không, thanh nhàn.

T/g: Quảng Hợp, 19/2/Quý Mão (2023); 

Bài viết khác