Chùm Thơ Nhỏ
B1

                  SỚM THI CA

Mở mắt nghe

                       tiếng mưa rơi lá tách

Tiếng sấm nhẹ

                       hoà lẫn tiếng xe qua

Ta thầm niệm

                       sớm thi ca hồi hướng

Nước cam lồ

                      hương tỏa khắp gần xa

2.09.2021

QH

B2

SEN VỀ NHÀ

Sen về nhà sen ngoan đó nha

Dầu thế nào sen không phôi pha

Thương sen hiểu thấu nghe sâu lắng

Thời vừa nụ nở ngát hương hoa

2.09.2021

QH

B3

Rước Bạch Mã

Sáng

tụng kinh rồi rước bạch đi

Vòng qua mấy phố tới mi ni

Hyundai tráng lệ nhân viên mến

Bạch mã bình an cảm ơn người

Một buổi chiều đi chợ thị giá

Mua hàng thử thả bán may không

Mùa cô vid ô kìa vắng quá

Bỗng dưng duyên đến khách vào đông

28.8.2021

B4

CỰC LẠC QUỐC

Một thời Thế Tôn giảng về cực lạc

Người không bị khổ, chim hót pháp vui…

Chúng nghe tiếng đồng niệm lên Tam bảo

Giảng xong như thị chúng tín đều lui

31.08.2021

QH

B5

CẢNH GIÁC TRỘM

(Cảnh sa bà)

Qua về nghe cụ kể ra

Bỗng dưng có tiếng xưng là trộm ngoan

Ăn trộm mà cũng là ngoan

Chúng ta cảnh giác trộm ngoan lượm giờ

31.8.2021

QH

B6

MỘT THOÁNG SONG QUỲNH

Chính trưa đóng cổng Song Quỳnh

Bỗng nghe thinh xoẹt ruỳnh ruỳnh xe qua

Đóng cổng để chống cô na

Bình an cõi tịnh góp nhà nhà yên

Văn Cừ phố tỏ đôi bên

Xe chạy chính niệm êm đềm vô tư

Trong lòng sặc sụa say nhừ

Đường ngon thì chớ leo dư vỉa hè

Để cho đi lại ngon nhe

Người cần bình tĩnh nhớ quê dần dần

Mắt tinh tai thính não nhàn

Bình an gió mát khứ lai vẹn tuyền

30.8.21

QH

B7

CHẮT NHẶT

Bình minh khêu bấc tụng lời vàng

Ngẫm sâu thâm ý lời mong đang

Buông bớt phan duyên đời tự tại

Nhẹ nhàng thanh thoát điểu quá giang

B8

TRÙNG DANH

Ta hiểu sách ở tâm thiền

Trùng danh không trùng Phật

Nhân duyên đến với Người

Vô biên phước đức thật

Niệm Phật quán Như Lai

Xa rời tâm cấu uế

Thân vàng trong hiện thực

An lạc ở nơi đây

29.8.2021
QH

B9

Kinh Vạn Phật

(佛說佛名經)

*

Một buổi chiều tà

Ta lên trên làu

Ta cầm cuốn kinh

Phật thuyết Phật danh

Bồ Lưu dịch Hán

Thiện Chơn Việt Nam

Thập vạn nhất nhất

Phật nhắc chúng sinh

Như nhắc Lợi Phất

Ai nghe tụng đọc

Khổ tan vui về

Dễ gặp duyên chứng

Kinh mười hai quyển

Bắt đầu “như thị”

Kết thúc “phụng hành”

Ở đời gặp Phật

Hiểu hành vui theo

Còn gì quý hơn

28.08.2021

QH

B10

Đạo Vàng Phổ Chiếu

Thân ta bé nhỏ so trời đất

Bát nước tuy to chứa đại dương

Tấm lòng tuy nhỏ hương bi trí

Phổ Chiếu đạo vàng tỏa ngát hương

2.9.21

QH

Bài viết khác