VU LAN CÚNG GÌ CHO TỔ TIÊN?

Mai là ngày 15/7 AL chư Phật hoan hỷ, chư Tăng tự tứ kết thúc 3 tháng an cư tâm niệm. Các Phật tử cũng lui lại chùa chấp tác an cư tâm niệm, ai cũng được thêm tuổi đạo.

* Nhân dịp Vu Lan Báo Hiếu mùa covid – 19, có Phật tử hỏi Vu Lan ở tại gia cúng dàng (biếu) gì cho Tổ tiên?
>>> Thành tâm cúng dàng Tổ tiên hoa quả, cơm canh…lời hay, ý đẹp.
Gia đình quen làm cơm mặn thì làm thêm 1, 2 món chay (rau, đậu, or dưa cà) giảm 1,2 món mặn.
Nếu gia đình nào cùng cả nhà hoan hỷ, mộ đạo làm cơm Chay,trước là cúng dường Chư Phật hoặc gia Tiên, sau là con cháu xin thụ lộc hưởng.
Để Tỏ lòng Hiếu đạo, Nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu, Phật, Bồ Tát Kiền Liên nhắc các Phật tử lưu tâm Hiếu đạo, Hiếu rồi thì thêm Hiếu, làm lành tu phúc, giảm tà.
Sau đây là một số món chay các Phật tử tham khảo làm cúng và bài văn khấn Vu Lan Báo Hiếu trang:248;249;250.
(Chỗ …là ghi nội dung cần điền)
Sắp lễ xong thì khấn văn.
Trong ngày sáng, trưa, hoặc chiều 15/7 AL đều cúng được.
Nếu ngày 15/7 al bận, quí vị có thể cúng 1 trong các ngày trong tháng 7 al đều hợp lý.
Chúc Quý Phật tử cúng Vu Lan Báo Hiếu tổ tiên tốt đẹp.
Trước cốc nước lọc (trà or lá vối) ta có thể Tư duy so sánh “Đạo hiếu” của mình năm nay tốt hơn năm trước là tốt lắm, kém thì tu sửa tốt thêm.
Ước mong của Tổ tiên con cháu luôn Hiếu đạo.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát!
21.8.2021

Tác giả: Quảng Hợp

Bài viết khác