Tên các Tổ trong khoa cúng Tổ Chùa Hưng Sơn Bắc Ninh

Có người hỏi: Tên các Tổ sư chùa Hưng Sơn là những vị nào? Xin thưa mình về trông nom chùa dân làng bảo thường cúng cụ Tổ quản Tăng vào 25/9 Âm lịch hàng năm. Sau đây là ảnh chùa và tên một số Tổ ghi trong khoa cúng. 
Một số tên Tổ sư trong khoa cúng Tổ Chùa Hưng Sơn thôn Viêm Xá, xã Hoà Long, TP Bắc Ninh. Chư tăng ni, Phật tử nghiên cứu liên quan về quê hương bản quán Sơn môn tổ đình chùa làng mình thì có thể liên hệ nhé. Biết đâu cách cửa mới mở kho báu bao năm hiện ra.

Tên các Tổ tháp hiệu như sau:

1. Nam mô Phổ Tuệ Tháp ma ha sa môn, pháp huý Thanh Thuỷ,  Thích Cung Cẩn, hiệu Từ Đức thiền sư, Thiền tọa hạ.

2.Nam mô phổ độ tháp ma ha sa môn pháp huý Tri Thức, Thích Kim Đường, hiệu Chân Thành thiền sư, thiền tọa hạ.

3.Nam mô phổ tịnh tháp ma ha sa môn pháp huý Tâm Niệm, Thích Tinh Cần, hiệu Trung Trực thiền sư, thiền tọa hạ.

4.Nam mô ma ha tỷ khiêu giới pháp huý tự Thanh Thưởng, Thích Trí Tuệ, hiệu Thuần Chất, thiền tọa hạ.

5.Nam mô chiếu Minh tháp, ma ha sa môn pháp danh Phổ Nguyện, Tự Tuệ Thành, Thích Đăng Tịch, Nhục Thân Thiền sư, thiền tọa hạ.

27.10.2019; Quảng Hợp ghi

Bài viết khác