Trang báo chùa tôi thay đổi

Mấy năm trước làng đã lên phường

Xã Hòa Long thành phường Hòa Long

Làng Viêm Xá thành Khu Viêm Xá

Chùa Hưng Sơn thuộc khu Viêm Xá

 

Để thuận theo xã hội thông tin

Nên nhân viên cô Hằng quản Web

Thứ bảy góp hai nay hoàn tất

Mùng 5 ngày tháng 7 năm nay

 

Giờ nhìn web hợp cùng khu xóm

Thành phố chùa yêu mãi trong tôi

Không những tôi bao người khác nữa

Sự đổi mới mường tới vô thường

 

Bật máy xem lòng thêm thay đổi

Tâm nhàn như tạc đắc nam mô

Chùa Hưng Sơn khu Viêm Xá

phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh này.

 


Tam Bảo Chùa Hưng Sơn

 

Thích Quảng Hợp

Bài viết khác