Mẫu hoành phi câu đối nóc từ đường


Trên nhân gian, họ nào thường cũng mong muốn họ mình phát triển thịnh vượng, muốn có một từ đường để vọng bái thờ cúng tổ tiên cho trang nghiêm.
Nhìn vào tổ đường, những dòng chữ mộc là khơi dậy công ơn trời Phật, tổ tiên dòng họ của nhà mình gây dựng nên cơ nghiệp.

Để dòng họ, gia đình mình ổn định, trên dưới qui củ, gia phong, tốt đẹp, con cháu học hành tính tiến, thành đạt, cần làm nhiều việc phúc thiện, tránh xa việc bất thiện.

Sau đây là mẫu hoành phi, câu đối, câu đầu, nóc mẫu của một từ đường một dòng họ, phải chăng ít nhiều việc này cũng cho người đọc một chút tư duy, cái thấy lợi ích từ đường, nhắc mình cần tu, cần học, hiểu thấu về từ đường, nơi gọi là “ẩm thủy tư nguyên”, uống nước nhớ nguồn. Ấy là đạo người ta không thể bỏ vậy.

Dự Kiến chữ câu đối, hoành phi (cuốn thư) câu đầu, nóc từ đường họ…

******

I. Cuốn thư

+Trên nóc từ đường ngoài trời:

 • Phụng Tổ Đường (奉祖堂)
 • 光明堂 (Quang Minh Đường)
 • 先家奉 Phụng gia tiên)
 • Đức)
 • + cuốn thư (hoành phi trong nhà từ đường)
 • 祠堂陶族 (Từ đường đào tộc)
 • 飲水()思源 (Ẩm thủy (hà) tư nguyên)
 • 德流光 (Đức lưu quang)

II. Câu đối, câu đầu, nóc trong  và ngoài hiên từ đường họ

1. Câu đối

 • 族姓贵尊萬代長存名继盛

祖堂灵拜千年恒在德流光

Tộc tính quý tôn, vạn đại trường tồn danh kế thịnh

Tổ đường linh bái, thiên niên hằng tại đức lưu quang.

Dịch Nghĩa

Họ hàng tôn quý, công danh muôn thủa chẳng phai mờ

Tổ miếu linh thiêng, phúc đức ngàn thu còn toả sáng.

 • 祖昔培基功騰山高千古仰

于今衍派澤同海濬億年知

Tổ tích bồi cơ, công đằng sơn cao thiên cổ ngưỡng,

Vu kim diễn phái, trạch đồng hải tuấn ức niên tri.

Tổ tiên xưa xây nền, công cao tựa núi, nghìn thủa ngưỡng trông,

Con cháu nay lớn mạnh, ơn sâu như bể, muôn năm ghi nhớ.

 • 义仁积聚千年盛

福德栽培萬代亨

Nghĩa nhân tích tụ thiên niên thịnh

Phúc đức tài bồi vạn đại hanh.

. Phiên âm: Khải hậu long quy vạn đại tổ tông chi đức.
Phụng tiên tư hiếu nhất tâm chiêu nhật nguyệt chi quang.
Đại ý: mở ra từ đây về sau nền tiên tổ qui mô lớn muôn đời lấy đức làm đầu.
Thờ phụng phải nhớ ghi một lòng hiếu đạo sáng soi cùng Nhật Nguyệt.

2. Câu đầu

紫微星正照

富貴壽康寧
Tử Vi tinh chính chiếu

Phú quý thọ khang ninh

(sao Tử Vi chiếu đúng nhà

hưởng phú, quý, thọ, khang, ninh)

黃道日臨門

紫微星照宅

Hoàng đạo Nhật lâm môn

Tử vi tinh chiếu Trạch

(giờ hoàng đạo đến sớm

Sao tử vi chiếu nhà)

康泰功在此

乾元亨利貞

Khang thái công tại thử

Càn nguyên hanh lợi trinh

(Nghĩa là: có Khang thái công ở đây

Được hưởng mọi điều tốt đẹp của trời đất)

3. Câu nóc từ đường họ 

歲次庚子年初八月十六日黃道時豎柱上樑大吉 .

Tuế thứ canh Tý niên sơ bát Nguyệt thập lục nhật hoàng đạo thụ trụ thượng lương đại cát vượng.

Nghĩa là: Vào năm Canh Tý tháng 8 ngày 16 giờ hoàng đạo đặt nóc từ đường được lợi ích (đại cát) thịnh vượng.

Đây là bài tác giả đã tham khảo nhiều sách tài liệu, trang báo web. Xin cảm ơn các tác giả trước đã đóng góp công lao sáng tác, Tri ân Đại Đức Quảng Trường góp ý, góp phần vào biên soạn ra hoành phi câu đối, chữ nghĩa bài viết này. 
Trong quá trình nghiên cứu tham khảo viết bài này chắc không tránh khỏi khiếm khuyết mong bạn đọc, trí thức góp ý hay để bài viết hoàn thiện thêm. Tác giả xin cảm ơn!

Bắc Ninh, 13.8.2020; Quảng Hợp


Đăng: Phúc Trí

Bài viết khác