Phật đản tắm Phật


Bài 1

Tắm Phật
*

Theo Kinh chép rằng
Tháng có bạch – hắc
Phật đản trăng tròn
Mùng tám tháng tư
Thế giới luận bàn
Vào rằm mười lăm
Không khác dung thông

Cuộc đời đức Phật
Sinh Tất Đạt Đa
Con Vua Tịnh Phạn
Hoàng Hậu Ma Gia
Ấn Độ trung vũ
Hoa Đàm to nở
Sinh ra liền bước
Trên bảy hoa sen
Trời đất rúng động
Chín rồng phun nước
Ấm lạnh nước thơm
Phun tắm thị Phật
Tay phải chỉ trời
Tay trái chỉ đất
Trời đất đã quí
Người còn quí hơn
Bởi biết tư duy
Lìa khổ an vui
Muốn hết cấu nhơ
Tâm sáng hiển bầy

Đời khi không dịch
Cũng như mùa dịch
Thiết lập bàn hoa
Đơn giản chậu sạch
Nước pha chiên đàn
Không thì hoa sen
Hoặc hoa hồng khác
Nhớ sạch tinh nguyên
Tượng Phật đản sinh
An trí chính giữa
Hoa quả tâm thành
Đèn nến lung linh
Đặt trên bàn Phật

Ngày Phật đản sinh
Ai nhớ tới Phật
Cùng nhau thiết lập
Cảnh Phật đản sinh
Thời xưa hiện hữu

Cách thức tắm Phật
Nhớ sắm gáo nhỏ
Sạch sẽ múc nước
Ta cầm gáo rồi
Múc nước rưới lên
Nhớ dội vai trái
Sau tới vai phải
Rồi liền tới chân
Khi tắm quán tưởng
Ta tắm cúng Phật
Chính rửa tâm mình
Cấu uế tan tan
Thanh tịnh Phật hiện

Năm này rất thiêng
Mùa dịch covid
Ai tới cửa Phật
Nhớ đeo khẩu trang
Giữ gìn khoảng cách
Cùng nhau tắm Phật
Trong cảnh lục hoà
Tĩnh lặng nhất tâm
Trang nghiêm cõi Phật

Ai gần ở đâu
Về nơi ấy tắm
Ai gần Hưng Sơn
Sáng tầm tám giờ
Ai gần Song Quỳnh
Chiều tầm 3 giờ
Cùng ngày mười lăm
Mau mau chuẩn bị
Thân tâm oai nghi
Từ bây giờ nhé
Y phục mình sạch
Đừng nói lời thô
Ý ác không khởi
Chúc các Phật tử
Hay người có duyên
Tham gia tắm Phật
Đại sự hi hữu
Phật vốn thiêng liêng
Cầu gì được đấy
Tắm Phật bình an.
3.5.2020; QH

Bài 2

Năm nay Thày làm Lễ Phật đản Giản Đơn

Thày nhờ đội bóng

Lập bàn Phật đản

Mua hoa cắm giúp

Đặt chậu hoa lên

Hai bình nước sạch

Chuẩn bị từ chiều

Mười bốn tháng tư

Để chiều 15

Vào khoảng 3 giờ

Thày cùng đại chúng

Lễ Phật cầu an

Tâm nào cũng sáng

Nhà nhà an vui

Được không quí vị?

3.5.2020; QH

Đăng: Phúc Trí

 

Bài viết khác