Thơ Chùa Hưng Sơn

CHÙA HƯNG SƠN (Tỉnh Bắc Ninh )

Kính tặng Đại đức Tiến Sỹ Thích Quảng Hợp

Hưng Sơn núi phát lộc từ đây
Tọa lạc bao năm giữa chốn này
Tĩnh mịch ngôi chùa rêu phủ ngói
Quan âm lầu lớn khói hương bay

                                  *
Tu tâm phật tử vào cầu nguyện
Tích đức sư thầy giảng điều hay
Đất nước phồn vinh nhờ đạo lý
Giang sơn Tổ Quốc gặp vận may

 Tác giả Đỗ Lương Điền, HN, Đăng Phúc Trí, 1.3.19

Bài viết khác