Thương Lắm

Thương lắm
Sáng nay một tiếng nhẹ thinh
Bạch thày di Phật con đây làm phiền
Tôi nghe thoang thoảng bên tai
Định tâm tỉnh thức ngỡ mình trong mơ

Lắng nghe thêm vài niệm nữa
Mắt mở khá rõ nhìn xuyên qua màn
Một con muỗi nhỏ vo ve
Mang tin vào báo đúng là tin go

Bạch thày em ruột nhà con
Chú 51 tuổi chú vừa ra đi
Hỏi han duyên cớ làm sao
Bởi do bắc ghế đứng mà thắp hương

Không ngờ ghế yếu từ bao
Ghế rủ em nó ra đi mấy rồi
Thày thương thày giúp xem coi
Để cho em nó ra đi thanh nhàn

Dương trần sẽ được bình an
Tý sửu dần mòn chấm chấm bê xê
Nhập quan tám rưỡi sẽ hơn
Ngày sau thiêu sẽ cứ theo hợp đồng

Phù hợp với việc gia chung
Chịu khó làm lành tích phúc cho vong
Thương thương ới là thương tâm
Nam mô a di Đà Phật!
Hợp, 03 h sáng, 19.2.19

Bài viết khác