Kết Quả Danh sách Phật Tử Quy Y Tam Bảo và Cấp Điệp tại Chùa Song Quỳnh

(Thời gian: 8h sáng ngày 8.10.2020 tức ngày 22.8.Canh Tý)

 1. Nguyễn Thị Kim Lệ – hiệu Diệu Hoài 51t
 2. Đỗ Mạnh Trường tự Phúc Sơn 19t
 3. Nguyễn Thị Thuỷ hiệu Diệu Chung 50t
 4. Nguyễn Đình Tình tự Phúc Tân 51 t
 5. Nguyễn Thị Thanh hiệu Diệu Nhàn 52 T
 6. Nguyễn Đình Bình T Phúc An 31t
 7. Nguyễn Thị Nguyệt HD Minh 28t
 8. Nguyễn Thị Nhàn HD Hạnh 47t
 9. Nguyễn Thị Hằng hiệu Diệu Nga 55t
 10. Nguyễn Thị Ái hiệu Diệu Ân 45 T
 11. Hoàng  công Luyên tự Phúc Lưu  53t
 12. Nguyễn Thị Liền hiệu Diệu Liên 52t (Tổ Phó, ĐT 0392876627)
 13. Hoàng thị Nga hiệu Diệu Ngân 27t
 14. Hoàng Công Ba tự Phúc Đạt 24t
 15. Hoàng Công Thời tự Phúc Vượng 46t
 16. Đào Thị Bùi hiệu Diệu Bình 45t (Tổ trưởng, ĐT 034 3754336)
 17. Hoàng Công Đạt tự Phúc Thịnh 25t
 18. Hoàng Công Tuấn tự Phúc Thành 22t
 19. Hoàng Công Thanh tự Phúc Anh 8t
 20. Hoàng Công Nghi tự Phúc Nghị 87t
 21. Hoàng Công Đương tự Phúc Hồng 59t
 22. Nguyễn Thị Sạn hiệu Diệu Ngọc 55t
 23. Hoàng Công Trường tự Phúc Hải 24t
 24. Hoàng Công Chiến tự Phúc Tuệ 36t
 25. Hoàng Thị Địch hiệu Diệu Huyền 63t
 26. Nguyễn Đình Sự tự Phúc Tâm 48t
 27. Nguyễn Thị Châm hiệu Diệu Thiền 44t
 28. Nguyễn Thị Thuý hiệu Diệu Thiện 24t
 29. Nguyễn Đình Hùng tự Phúc Huy 22t
 30. Nguyễn Thị Hồng hiệu Diệu Phương 20t
 31. Nguyễn Thị Loan hiệu Hiệu Phượng 50t
 32. Trần Thị Thoan hiệu Diệu Lý 33t.
  Tổng số 32, trong đó qui chính: 22 vị, cấp Điệp lại:10 vị.
  Ban Tổ Chức
Bài viết khác