Đại Hội Đoàn

Vừa qua ngày 07-08/07/2017, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh huyện Gia Bình được sự cho phép của các ban ngành có chức năng đã long trọng tổ chức Đại Hội Đoàn lần thứ XXII nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Cung Văn Hóa huyện Gia Bình. Tới tham dự Đại Hội Đoàn có các vị đại diện cho các ban ngành, đoàn thể trong và ngoài huyện đồng về tham dự. Chương trình Đại Hội Đoàn TNCS HCM huyện Gia Bình diễn ra trong 2 ngày, kết quả thành công tốt đẹp. Sau đây là bài thơ chúc mừng Đại Hội Đoàn năm 2017 tại huyện Gia Bình:

ĐẠI HỘI ĐOÀN

 Như ta còn nhớ
Kinh Bắc ngàn xưa
Anh tài bậc nhất
Học rộng biết nhiều
Hôm nay mùng bẩy
Đại Hội Đoàn viên
Có phần tham luận
Liên hệ sử nhà
Thí như ở huyện
Còn lưu sử sách
Cao Nỗ tướng tài
Chế nỏ Liên châu
Trong thời Thục Phán
Truyền thống hiếu học
Lan toả muôn nơi
Trên dải Gia Bình
Từ thời Trạng Thịnh
Thủ khoa thời Lý
Bác học Minh Kinh
Còn nữa ghi danh
Gia Bình tuổi trẻ
Học hành lập nghiệp

Tiếp nối cha ông
Muôn đời rạng danh…

Một số hình ảnh ghi nhận được trong khi Đại Hội Đoàn:

 

Gia Bình,08/07/2017

Sáng tác và ảnh: Lý Thị Thảo

Đăng bởi: Phúc Trí

Bài viết khác