Hà Nội: Lễ công bố chủ trương của Thủ tướng chính phủ về việc đào tạo Thạc Sỹ, Tiến Sỹ Phật học tại Việt Nam

Hôm nay ngày 4/1/2018 ( nhằm ngày 18/11/ Đinh Dậu), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban giáo dục Phật giáo Trung Ương nhận Quyết Định công bố chủ trương của Thủ tướng chính phủ Việt Nam về việc đào tạo Thạc Sỹ, Tiến Sỹ Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

Về tham dự đại diện Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, các cơ quan ban ngành Trung Ương và địa phương, cùng lãnh đạo ban ngành Học Viện PG, Tăng ni sinh Học viện PGVN tại Hà Nội cùng về tham dự đông đủ. Với phương châm của ngành giáo dục Phật giáo: “Duy tuệ thị nghiệp”, “Đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội”. Thật là ý nghĩa, xã hội phát triển đạo cũng cần củng cố thêm kiến thức nội – ngoại điển để thuận duyên thích hợp, ứng dụng chân lý giáo pháp cứu khổ, ban vui (giác ngộ, giải thoát) tới muôn nơi.

Đời vốn Vô Thường, hiểu rõ chân lý “khổ” cách thức diệt khổ có vui như Phật xưa đã từng chứng nghiệm đem chân lý ấy nhập thế  giúp đời là rất quý. Hy vọng trong tương lai Phật giáo Việt Nam đào tạo ra các tân Thạc Sỹ, Tiến Sỹ Phật giáo Việt Nam chất lượng, uy tín về tri thức, trí tuệ và đạo đức phục vụ ích đạo lợi đời, góp phần ảnh hưởng tích cực sâu rộng không những trong nước và quốc tế, ổn định, phát triển, bền vững

https://www.facebook.com/quetlavuontam/posts/2074155609484381

Tin: Văn Thành – Phật Tâm

Bài viết khác