Quảng Ninh: Chư Tăng tự tứ 2017

Hôm nay 04/09/2017( nhằm ngày 14/07/ Đinh Dậu) tại Trường hạ Chùa Trình (Thắng Nghiêm Thiền Tự) TP Uông Bí tỉnh Quảng Ninh, là ngày chư Phật hoan hỷ chư Tăng làm lễ tự tứ sau 3 tháng an cư. Lúc này đây trời đất thật mát mẻ, trời trong xanh, cảm giác mang mác báo hiệu hạ qua thu tới. Tự tứ xong rồi chư tăng về trụ xứ chùa riêng chung của mình, chắc rằng hiếm ai về vấn thăm cha mẹ của mình ngay được. Chi bằng nhắn zalo hay gọi điện, hay thầm khấn Phật nguyện cầu cửu huyền thất tổ cha mẹ quá cố được siêu sinh an lạc quốc, cha mẹ hiện tiền bình an trong sự tỉnh giác. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để mẹ buồn trên mắt mẹ nghe không. Người xưa có câu: “Cha ta là Phật Thích Ca, mẹ ta là Phật Bà Quán Thế Âm”. Đúng là công cha mẹ lớn như non thái, công ơn lớn không thể báo đền. Ta cần tôn kính hiếu kính mẹ cha cho tới nơi tới chốn. Thầy tổ cũng vậy. Xin thành kính bái chào chư Tôn đức Tăng ni, chúc chư Tăng thân khoẻ, tâm an, Phật sự viên thành, là kim chỉ nam dìu dắt hậu học từ bờ mê sang bến giác. Xin chúc quý Phật tử gần xa mạnh khoẻ, bồ đề tâm kiên cố, tinh tiến tu học giáo pháp nhiệm mầu của Thế Tôn, gia đình hạnh phúc, may mắn. Sau đây là một số bài thơ quý thầy vừa làm nhân ngày tự tứ: “Chùm Thơ Dịp Tự Tứ 2017”. Tăng hạ Chùa Trình tự tứ đây. And thêm hạ lạp đạo tâm đầy. Ra về chính niệm mong nhau khoẻ. Khéo giải nhân duyên việc đó đây. 04/09/2017; Quảng Hợp; Tự tứ an cư đại đức hồng, Chúng về,Đệ có thấy buồn không ? Sau ngày mãn Hạ còn đâu nữa, Niên hậu an cư chúng đại đồng! (Minh Tuệ) Trêu Đệ tí thôi cũng thấy buồn, An cư hội chúng cũng thường luôn. Năm nào cũng vậy đâu xa khác. Tự tứ Hạ trường xứng mẫu khuôn ! Đến Hạ thoáng nhìn chẳng thấy đâu, Bâng khuâng trong dạ chút vương sầu. Tịnh tâm quán chiếu vô thường nghĩa, Thực tại như như chớ vọng cầu! (Minh Tuệ) Tự tứ ngày mai thổn thức ư. Trong vòng ba tháng quán tâm từ, Chia tay cảm tạ chư Tôn đức. Học hỏi tu thêm phúc đức sinh (Quảng Hợp):

 

Tin ảnh: Phúc Trí; Thơ Quảng Hợp – Minh Tuệ 

Bài viết khác