Quảng Ninh: Chùa Nam Thiên tổ chức khoá tu một ngày an lạc

Quảng Ninh: Vào lúc 7h30 phút sáng nay (Chủ Nhật) ngày 30/07/2017 chùa Nam Thiên phường Mông Dương TP Cẩm Phả do Đại đức Thích Minh Từ trụ trì đã tổ chức khoá tu một ngày an lạc hàng tháng cho các Phật tử. Chương trình tổ chức theo thời khoá hàng tháng rõ ràng, được biết chùa lâu ngày không có sư trụ trì, nay địa phương thỉnh được Đại đức Thích Minh Từ về trụ trì, lãnh đạo và nhân dân Phật tử địa phương rất quý trọng. Để thoả lòng mong mỏi của Phật tử mong được nghe diệu pháp của Phật, từ đó biết làm lành lánh dữ, Đại đức Thích Minh Từ lấy làm hoan hỷ thiết lập đạo tràng hàng tháng lên khoá lễ giảng kinh thuyết pháp đều đặn tới Phật tử. Vào lúc 7h30 phút sáng Đại đức Thích Minh Từ giảng thời pháp thứ nhất “nghe kinh thuyết pháp đắc bình an”, tới 08h45 phút thỉnh Đại đức Thích Quảng Hợp giảng pháp thoại 2 “Phật tử tu thế nào để có an lạc”. Vào lúc 10h 30 phút 2 Đại đức đã trả lời các câu hỏi của các Phật tử về các vấn đề như: giáo lý, phương pháp tu thế nào để an tâm, gia đình ấm no, hạnh phúc, cách thức thờ tranh ảnh Phật tại gia, việc đốt vàng mã vong linh có nhận được không, cúng vong nên cúng cơm chay hay cơm mặn, tại gia có cúng cháo thí thực được không? …Những câu hỏi đó đã được giải đáp triệt để thành công phù hợp giáo lý Phật, thoả mãn tâm thức của các Phật tử. Quan trọng các đại đức đã hướng dẫn các Phật tử cách tiếp cận Phật pháp học tu có thứ lớp dễ dàng khai tâm thức hiểu vấn đề tu là sửa thân tâm của mình, tin sâu vào luật nhân quả, giáo lý nhân duyên. Các Phật tử cảm động tán thán, khắc cốt ghi tâm phát tâm Bồ đề kiên cố, tu đạo giải thoát của Phật, hộ trì Tam Bảo, đồng tâm hợp sức dọn dẹp chùa ngày một trang nghiêm, tố hảo, linh thiêng. Đại đức Thích Quảng Hợp rất vui làm bài thơ tâm thành tặng Phật tử chùa Nam Thiên tên bài “Tu Học” nội dung toàn bài như:”Bước xuống nơi đây cảnh ửng hồng/ Nam Thiên học Phật rõ Chân Không/ Lệch kê lấm rửa tâm thanh thản/ Phúc đáo ầm ầm sáng Tổ Tông”. Kết quả sau 4 giờ đồng hồ kết quả bài pháp thoại thành công tốt đẹp. Toàn đạo tràng đồng niệm Phật hồi hướng nghỉ trưa. 13h30 khai tĩnh, 15h khoá lễ tụng Kinh Dược Sư, Kinh Di Đà cúng cháo. Vào lúc 17 h lễ tạ hồi hướng cầu quốc thái dân an, thế giới thanh bình, chúng sinh dị độ, mọi sự hanh thông. Hình minh hoạ:  Tin ảnh: Phúc Trí

Bài viết khác