Quảng Ninh: Phân ưu sâu sắc tới gia đình sư cô Thích Hạnh Ninh

Kính thưa quý liệt vị. Cụ Nguyễn Đình Hảo là thân phụ của sư cô Thích Hạnh Ninh, cụ sinh năm 1932 mất vào ngày 31 tháng 07 năm 2017 hưởng thọ 86 tuổi. Gia đình thiết lập đàn tràng trang trí ảnh Phật thỉnh chư Tăng tới gia trung, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, niêm hương trợ  duyên cử hành khoá lễ tụng kinh cầu siêu nhập quan vào giờ Thìn cùng ngày theo nghi thức Phật giáo hồi hướng chân linh cụ Nguyễn Đình Hảo được vãng sinh tịnh độ, dương quyến được cát bảo bình an. Dự kiến tổ chức lễ di quan cụ Nguyễn Đình Hảo vào ngày mùng 02 tháng 08 năm 2017, mộ phần an trí tại nghĩa trang quê nhà.

Hình ảnh:

Nam Mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật!                                                      

Tin ảnh: Phúc Trí

Bài viết khác