Quảng Ninh: Trường hạ chùa Trình khai kinh hành đạo mùa an cư 2017

Trường Hạ chùa Trình khai kinh hành đạo hướng tới tạ Pháp tự tứ. Sáng nay vào lúc 07h30 phút ngày 1/09/2017 (nhằm ngày 11/07/Đinh Dậu) tại Trường hạ Chùa Trình tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, chư Tăng niêm hương khai kinh Phổ Môn, Kinh Vu Lan Báo Hiếu, các thời khoá hành đạo hướng tới tạ Pháp ngày 13/07/ Đinh Dậu, tự tứ sáng ngày 14/07/ Đinh Dậu. Nhân dịp vu lan, chư Tăng trường hạ đã có biểu văn tuyên đọc hồi hướng cho các gia đình tín chủ đã phát tâm cúng dàng hạ trường từ đầu hạ cho tới nay, hàng ngày duy trì cập nhật danh sách Phật tử cúng dường, nguyện hồi hướng cửu huyền thất tổ của chư Tôn đức Tăng, gia đình các Phật tử âm siêu, dương khánh quân lợi sự, mọi sự cát tường hanh thông như ý. Nguyện cầu mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, thế giới hoà bình chúng sinh an lạc. Nam mô mười phương chư Phật chứng minh. Nam mô Đại hiếu mục kiền liên Tôn Giả tác đại chứng minh. Dẫn chúng khai kinh do: Đại đức Thích Đạo Hiển, Đại đức Thích Thanh Lịch, Đại đức Thích Hiển Thiện, Đại đức Thích Vân Phong. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được trong buổi đầu khai kinh hành đạo của trường hạ chùa Trình:                  Tin ảnh: Phúc Trí

Bài viết khác