Thơ cầu hương linh chủ tịch nước siêu thoát

Trong cảnh nước nhà mất đi một vị lãnh tụ kiệt xuất, để nhân dân đồng bào, gia đình chủ tịch nước vơi đi sầu bi, vơi đi sự mất mát đau thương, để tỏ lòng thành của người con Việt thấm tình đạo vị nơi phương xa. Dưới đây là một bài thơ của tác giả TS Lê Thị Thu Dung kính dâng lên hương hồn chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, kính cầu hương hồn chủ tịch siêu thoát. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc thưởng thức. Thank you very much…


ĐẠI NGUYỆT
Chủ cõi sa bà Đức Thích Ca
Tịch viên thực chứng đủ thôi mà
Nước nhà hưng thịnh đời lưu mãi
Trần thế du hành một kiếp chơi
Đại nguyệt sáng soi lòng con trẻ
Quang minh khí tiết bậc anh hùng!
Thứ 3, 25/9/2018 Tác giả: TS. Lê Thị Thu Dung; Đăng: Văn Thành

Bài viết khác