Thi phân ưu chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dưới đây là hai bài thơ kính dâng lên hương linh chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyện hương linh người siêu sinh tịnh độ. Kính mời quý độc giả thưởng thức. Xin cảm ơn…

KÍNH QUÁN LỆ HOA

  Nghe đâu đó có người con đất Việt

Chủ tịch nước chính Trần Đại Quang

Trần là ý mang chí khí hào hùng

Quang là trí thêm Đại ắt hẳn đà siêu việt

Bỗng một thời tỏ rõ thân đời là mộng

Sống quân bình tâm thật hiên ngang

Sống ra sống hết duyên tuỳ thuận cảnh

Xả thân phàm thế thể chắc kim cương

Nguyện nén hương lòng tạm tiễn biện hoá thân

Một là tất, tất cả chỉ là một

Sinh diệt diệt dĩ tịch diệt vi lạc….

“Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật”

Giao thời, Thu: 27/09/2018; Thích Quảng Hợp

 TRẦN ĐẠI QUANG LUẬN

Nhân là chính nương ta phần chính yếu

Duyên là phụ giúp đủ mới sinh ra

Chủ là vua châm chấm ở trên lầu

Tịch là khăn loan rộng chốn kinh đô

Nước là vây thành nhất thể kim cương

Trần mộc sáng dung thông hoà một địa

Đại là to quý chí chỉ không người

Quang sáng thịnh thu nối nền đất Việt!

Thu thời rạng, 27/09/2018, Trần Thành (Notutoi); Ảnh đăng: Phúc Trí

Bài viết khác