Vài nét về cờ Phật giáo với Tính Không

 Như ta biết, Quốc kỳ Việt Nam là lá cờ được công nhận chính thức từ 1976, đại diện cho nước Việt Nam thống nhất. Lá cờ có hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Ý nghĩa lá cờ thể hiện trong nền đỏ tượng trưng cho cách mạng, màu vàng là màu truyền thống tượng trưng cho dân tộc Việt Nam và năm cánh sao tượng trưng cho năm tầng lớp: sĩ, nông, công, thương, binh cùng đoàn kết. Song là người Việt Nam, Phật tử Việt Nam cũng cần phải biết về cờ Phật giáo Việt Nam. Mối liên hệ Cờ Phật giáo với Tính Không.  Ý nghĩa màu cờ Phật giáo với Tính Không. Cờ Phật giáo có 5 mầu và ý nghĩa của nó là: 1. Màu xanh: tượng trưng cho Định căn, tượng trưng cho sự rộng lớn sáng suốt. 2. Màu vàng: tượng trưng cho Niệm căn, vì có chính Niệm mới phát định, phát trí tuệ. 3. Màu đỏ: tượng trưng cho Tinh tiến căn, có tinh tiến mới khắc phục được khó khăn, nghịch cảnh. 4. Màu trắng: tượng trưng cho Tín căn: niềm tin ko lay chuyển, có niềm tin là có Nhân duyên với Phật và nguồn gốc sinh ra muôn hạnh lành. 5. Màu cam: tượng trưng cho tuệ căn: khi có Tín, Tấn, niệm, định đầy đủ thì Tuệ sẽ phát triển. Dải dọc gồm 5 màu nữa tượng trưng cho tinh thần hoà bình, đoàn kết của Phật giáo thế giới (cũng là đoàn kết của thế giới nói chung). Tính Không là không tự tính của các màu. Tính Không có trong màu cờ Phật giáo, Màu cờ Phật giáo có trong Tính Không, chúng tồn tại có mặt nhờ nhân duyên tụ hay tán. Màu cờ Phật giáo với Tính Không giúp cho con người tu tỉnh táo, sống có tình thương hỷ xả, vô ngã tới mọi người trong mọi hoàn cảnh. Tóm lại, ai hiểu lý Duyên khởi hay Nhân duyên vô ngã thì thấy Tính Không thông suốt 5 màu cờ, 6 dải cờ Phật giáo trên. Đó là mục đích của an vui hạnh phúc của nhân loại. Vậy nên yêu cờ Phật giáo cũng là yêu tổ quốc VN, yêu tổ quốc Việt Nam cũng là yêu cờ Phật giáo…  Một vài hình ảnh minh họa cho bài viết:                                           Tin bài: Quảng Hợp

Bài viết khác