Bảy Thứ Tiền Của Nhà Phật

Nhà Phật có nhắc tới bảy thứ tiền (Thất thánh tài) của nhà Phật, chúng ta cần tìm hiểu để tiếp thu tu tập để đem lại hạnh phúc cho gia đình, góp phần đạo pháp, dân tộc ổn định phát triển bền vững.

Dưới đây là bài giảng ngắn về “Bảy thứ tiền của nhà Phật” của Đại Đức Quảng Hợp.

Xin trân trọng giới thiệu quí vị!

Đăng: Phúc Trí

Bài viết khác